Author Archives: astghadzor

Նախադպրոցական ուսուցում

նախադպրոցական կրթություն. նախադպրոցական կրթություն

Չդասակարգված

Հանրակրթական ուսուցում

Հանրակրթական ուսուցում. Հանրակրթական ուսուցում

Չդասակարգված

Նախադպրոցական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում Նախադպրոցական ուսուցում

Չդասակարգված

Հանրակրթական ուսուցում

Հանրակրթական ուսուցում. Հանրակրթական ուսուցում

Չդասակարգված

Հանրակրթական ուսուցում

Հանրակրթական ուսուցում 1 (1) Հանրակրթական ուսուցում 1 (2)

Չդասակարգված

Նախադպրոցական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում Նախադպրոցական ուսուցում էջ 1(1)

Չդասակարգված

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Նախադպրոցական ուսուցում

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Նախադպրոցական ուսուցում Նախադպրոցական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Հանրակրթական ուսուցում

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Հանրակրթական ուսուցում Հանրակրթական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

Արձանագրություն. Հաստատության (հանրակրթական ուսուցում և նախադպրոցական ուսուցում) 2018 թվի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ

Արձանագրություն Հաստատության (հանրակրթական ուսուցում և նախադպրոցական ուսուցում) 2018 թվի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել

Չդասակարգված