Monthly Archives: Դեկտեմբերի 2017

Արձանագրություն. Հաստատության (հանրակրթական ուսուցում և նախադպրոցական ուսուցում) 2018 թվի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ

Արձանագրություն Հաստատության (հանրակրթական ուսուցում և նախադպրոցական ուսուցում) 2018 թվի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ

Չդասակարգված