Monthly Archives: Հուլիսի 2017

I կիսամյակի ամփոփ հաշվտվություն. Հանրակրթական ուսուցում

հանրակրթական ուսուցում էջ 1 հանրակրթական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

I կիսամյակի ամփոփ հաշվտվություն. Նախադպրոցական ուսուցում

նախադպրոցական ուսուցում էջ 1 նախադպրոցական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. միջնակարգ

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. էջ 3

Չդասակարգված

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. միջնակարգ

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. էջ 2

Չդասակարգված

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. միջնակարգ

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. միջնակարգ

Չդասակարգված