2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել

Չդասակարգված

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թվական (նախագիծ) Հանրակրթական ուսուցում

Չդասակարգված

Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ)

Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ) (Նախակրթարան) Էջ1 (4) Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ) (Նախակրթարան) Էջ1 Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ) (Նախակրթարան) Էջ3

Չդասակարգված

2017-2018ուս.տարվա ամփոփ հաշվետվություն նախադպրոցական ուսուցում

2017-2018ուս.տարվա ամփոփ հաշվետվություն նախադպրոցական ուսուցում էջ 1 2017-2018ուս.տարվա ամփոփ հաշվետվություն նախադպրոցական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

2017-2018ուս.տարվա ամփոփ հաշվետվություն. հանրակրթական ուսուցում

2017-2018ուս.տարվա ամփոփ հաշվետվություն հանրակրթական ուսուցում 2017-2018ուս.տարվա ամփոփ հաշվետվություն հանրակրթական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

Չդասակարգված

I կիսամյակի ամփոփ հաշվտվություն. Հանրակրթական ուսուցում

հանրակրթական ուսուցում էջ 1 հանրակրթական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

I կիսամյակի ամփոփ հաշվտվություն. Նախադպրոցական ուսուցում

նախադպրոցական ուսուցում էջ 1 նախադպրոցական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. միջնակարգ

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. էջ 3

Չդասակարգված

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. միջնակարգ

եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2017թ. էջ 2

Չդասակարգված