Նախադպրոցական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում Նախադպրոցական ուսուցում

Չդասակարգված

Հանրակրթական ուսուցում

Հանրակրթական ուսուցում. Հանրակրթական ուսուցում

Չդասակարգված

Հանրակրթական ուսուցում

Հանրակրթական ուսուցում 1 (1) Հանրակրթական ուսուցում 1 (2)

Չդասակարգված

Նախադպրոցական ուսուցում

Նախադպրոցական ուսուցում Նախադպրոցական ուսուցում էջ 1(1)

Չդասակարգված

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Նախադպրոցական ուսուցում

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Նախադպրոցական ուսուցում Նախադպրոցական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Հանրակրթական ուսուցում

Չորրորդ եռամսյակի ֆինասնսական հաշվետվություն.Հանրակրթական ուսուցում Հանրակրթական ուսուցում էջ 2

Չդասակարգված

Արձանագրություն. Հաստատության (հանրակրթական ուսուցում և նախադպրոցական ուսուցում) 2018 թվի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ

Արձանագրություն Հաստատության (հանրակրթական ուսուցում և նախադպրոցական ուսուցում) 2018 թվի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել

Չդասակարգված

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թվական (նախագիծ) Հանրակրթական ուսուցում

Չդասակարգված

Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ)

Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ) (Նախակրթարան) Էջ1 (4) Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ) (Նախակրթարան) Էջ1 Եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվ 2017-2018 թվական (նախագիծ) (Նախակրթարան) Էջ3

Չդասակարգված